top of page

הגן הדיאלוגי

הגן הדיאלוגי

גן הילדים מכיל בו את יסודות החיים כולן. יש בו מכל חוויות החיים: התמודדות חברתית, משא ומתן, הזדהות עם ערכים ותרבות, נורמות חברתיות, קשר עם הסביבה הקרובה, התפתחות אישית, התפתחות חברתית וכן הלאה. לכן מבחר מרכזי הפעילות בגן צריך לאפשר לילדים פעילות במגוון שפות – בתנועה, במילים כתובות ודבורות, ביצירה, במשחק, במוסיקה, בטכנולוגיה, בטבע, כי הרי לילד 100 שפות (מלגוצ'י לורנס).

בחסות אגף מחקר ופיתוח, ניסויים ויוזמות משרד החינוך

עקרונות הגישה

עקרונות הגישה בגן הילדים

מהי הגישה הדיאלוגית בגן הילדים? מהם העקרונות העומדים בבסיסה?

איך מיישמים גישה זו בתכנית הפעילות בגן? על כך ועוד בסרטון הבא

עקרונות הגישה הדיאלוגית בגן הילדים

עקרונות הגישה הדיאלוגית בגן הילדים

Play Video