פרויקט בתהליך

נושאים שמעניין אותנו לשוחח עליהם

משחקים שילדים המציאו והכינו

פרויקט בתהליך

הנחיה של ילדים

הכנת בצק לחלה