האם הילדים בגן יוזמים תהליכי חקר ולמידה? האם אתם מעוניינים לרכוש כלים לעידוד יזמות בגן? 

במשדר זה נבחן כיצד ניתן לייצר אקלים של יזמות על ידי הילדים, נרכוש כלים ליצירת שפה יזמית המדוברת בגן, נבחן את תפקידה של הגננת בהצמחת תהליכי חקר ונדון באתגרים העולים בעת הבניית תהליכי...

Please reload