top of page

שאלות גדולות של ילדים קטנים ותשובות קטנות של אנשים גדולים

בתוך הד הגן תשס"ו  א' ,עמודים 16-21. לסרי, ד' (2005).

לפעמים אנחנו חשים נדחפים, מבפנים ומבחוץ, למלא את הילד בידע ולא תמיד אנו שמים לב שהידע לא מביא רק ברכה. לפעמים, בצורות מסוימות שלו, הוא אפילו מהווה מרכיב באלימות שהולכת וגואה סביבנו. דבר זה צריך לפרש: הרי כגננות, כמורים, כמחנכים ואפילו כהורים, אנו מאמינים שחלק חשוב מתפקידנו הוא הנחלת הדעת...

bottom of page