top of page

9. ניהול זמן בשיתוף עם הילדים

ההתארגנות וניהול הזמן בגן נקבעים ביחד עם הילדים, תוך שיתוף פעולה איתם.

ילד שרוצה להיפגש עם הגננת, שיש לו רעיון לפעילות או לשיח, ניגש לגננת ומבקש להיפגש עימה.

בגן ישנו יומן משותף של הילדים והצוות. יומן זה נגיש לילדים. הגננת והילד פותחים יחד את היומן וקובעים פגישה בינהם. הגננת כותבת ביומן והילד מצייר ליד את נושא הפגישה. ביומן זה כותבים גם מתי הילד ינחה פעילות או כל דבר אחר שקשור לניהול זמן משותף. חשוב לציין כי גם הגננת יכולה ליזום פגישות, לתאם זאת עם הילד מבעוד מועד ולכתוב את הפגישות ביומן המשותף.

האחריות שהפגישות יצאו לפועל הם של הגננת, שמתכננת אותם כחלק מסדר היום, השבוע, השנה.... הילד לא צריך להזכיר לה שנפגשים.

 

bottom of page