top of page

הכלת ילדים מאתגרים בהתאם לגישה הדיאלוגית

רבות מדובר על כך שצריך לשנות את הפדגוגיה בחינוך ולהתאימה לילדי המאה ה-21: ילדים בעלי ידע עולם רחב, נגישות רבה למידע וסקרנות, אבל בו בזמן קשה להם לשבת שעות ארוכות ולהתרכז בלימודים שלא תמיד מעניינים אותם ושלא תמיד מותאמים להם. מציאות זו מגבירה חוסר שקט ובעיות התנהגות בקרב ילדים שמכנים אותם לעיתים "ילדים מאתגרים״.

bottom of page