לנצח את הקורונה - מאפייני התמודדות ופיתוח חוסן נפשי וקהילתי