מיכאלה מנחה קבוצת ילדים בתחום עניין אישי שבחרה וחקרה
עקרונות הגישה הדיאלוגית בגן הילדים
תיאוריות של ילדים – דיון בין ילדים בסוגיה פילוסופית
מפגש תכנון פעילות
ילד מנחה קבוצת ילדים בנושא מדעי