ילד מנחה קבוצת ילדים בנושא מדעי
מפגש תכנון פעילות
מיכאלה מנחה קבוצת ילדים בתחום עניין אישי שבחרה וחקרה
תיאוריות של ילדים – דיון בין ילדים בסוגיה פילוסופית
עקרונות הגישה הדיאלוגית בגן הילדים