דיאלוג בתקופת סגר 

מודל הגן הדיאלוגי בימי חוסר ודאות

הגישה הדיאלוגית בימי סגר קורונה