top of page

מפגש חגיגי

הגן העתידי בגישה הדיאלוגית" תשע"ט 2019

העשייה הדיאלוגית שהוצגה במפגש

שבעים פנים - רבות הדרכים
תארוחה או תערוכה
רוצים לקנות ערסל
יש לי רעיון
הגישה בגן הדתי
ביחד ולחוד
מסיבת יום המשפחה
חדר יזמות
צריך להתאמן על זה
על מה אני בוחרת להסתכל
לוחמי האש
ספר בראשית
bottom of page