מפגש חגיגי

הגן העתידי בגישה הדיאלוגית" תשע"ט 2019

העשייה הדיאלוגית שהוצגה במפגש