top of page

מפגש מקוון

הגן העתידי בגישה הדיאלוגית" בשגרה ובקורונה

פנינים קהילתיות

התחברות דרך הקהילה לילדי הגן בתקופת הקורונה

הגננת דליה גולן

פנינים קהילתיות
דיאלוג וקורונה
מעקב בצל הקורונה

דיאלוג וקורונה - האם ביחד זה אפשרי

הגננת גתית טרבלסי

מעקב ותהליך בצל הקורונה

הגננת רבקה קליין

עיצוב סביבה חינוכית

בצל הקורונה - עיצוב סביבה חינוכית מקוונת

הגננת מירב בראונר

דיאלוג מתמטי
דיאלוג גם מרחוק

דיאלוג מתמטי בשגרה ובימי הקורונה

הגננת יונה גולן

ממשיכים בדיאלוג גם מרחוק

הגננת אפרת שלומוביץ

הורים כגשר לילדים בחסות הקורונה

הגננת עדי ארזי

הורים כגשר לילדים
bottom of page