top of page

פורים - דוגמאות

ספר לפורים

על מה מדובר?

ספר התחפושות לפורים- הבסיס לתוכנית העבודה על החג

מושתת על רעיונות ויוזמות של הילדים

כששאלנו את הילדים מה הם היו רוצים לעשות לפורים, אחד מהרעיונות שלהם היה הכנת ספר לפורים. הם הציעו לצייר תחפושות שהם אוהבים... ולעשות מהציורים ספר לשולחן הספר.

 מי שרצה צייר, תחפושת, והיו שבחרו לצייר מספר תחפושות והיו שבחרו שלא לצייר בכלל.

לאחר שהיו הציורים חשבנו יחד עם הילדים איך לסדר את הדפים לפני שכורכים את הציורים לספר.

החלטנו לחלק את הספר לשני פרקים:

 1. תחפושות מתוכניות וסרטים.

 2. תחפושות מהטבע.

 

מה היה לנו פה?

 • תוכנית עבודה שמבוססת על רעיונות הילדים.

 • יוזמה של ילדים.

 • בחירה של ילדים.

 • אומנות.

 • אוריינות.

 • קבלת החלטות משותפת.

 • כישורי חיים.

 • עבודה בקבוצות קטנות מתוך בחירה.

 • שיתופיות.

משחק זיכרון לפורים

על מה מדובר?

משחק זיכרון לפורים- הבסיס לתוכנית העבודה על החג מושתת על

רעיונות ויוזמות של הילדים

לפני פורים הכנסנו לשולחן מצרפים חוברות עם תחפושות (כאלו שמחלקים בחנויות). הילדים ראו שהחוברות זהות ולכן גם התחפושות זהות, והציעו להכין משחק זיכרון. הם טרחו על גזירה של תחפושות זהות מאותם עמודים. לאחר מכן הם כתבו והדפיסו במחשב את שם התחפושות, גזרו והדביקו. מוצגים תמונות של מספר כרטיסים שהם הכינו.

מה היה לנו פה?

 • תוכנית עבודה שמבוססת על רעיונות הילדים.

 • יוזמה של ילדים.

 • בחירה של ילדים.

 • אוריינות.

 • תקשוב.

 • מיומנויות מוטוריקה עדינה.

 • עבודת צוות בין הילדים.

 • שיתופיות.

bottom of page