תמונות

 
 
אור מנחה את הילדים בנושא שלמדה בעצמה
ילדה מנחה חברה במשחק שהמציאה
מפגש אישי רגשי
 

פרויקט בתהליך

נושאים שמעניין אותנו לשוחח עליהם

משחקים שילדים המציאו והכינו

הנחיה של ילדים

הכנת בצק לחלה

קבצים להורדה

 
טופס אישור צילום