תמונות

 
 
אור מנחה את הילדים בנושא שלמדה בעצמה
ילדה מנחה חברה במשחק שהמציאה
מפגש אישי רגשי
 

פרויקט בתהליך