הכלת ילדים מאתגרים בגן הילדים ובבית הספר בגישה הדיאלוגית המכילה 

שי אפרת ומולי אפרת

רבות מדובר על כך שצריך לשנות את הפדגוגיה בחינוך ולהתאימה לילדי המאה ה-21: ילדים בעלי ידע עולם רחב, נגישות רבה למידע וסקרנות, אבל בו בזמן קשה להם לשבת שעות ארוכות ולהתרכז בלימודים שלא תמיד מעניינים אותם ושלא תמיד מותאמים להם. מציאות זו מגבירה חוסר שקט ובעיות התנהגות בקרב ילדים שמכנים אותם לעיתים "ילדים מאתגרים״.